• NamnJacob Gustaf Klingwall
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1786-03-23, Död 1866-12-19
Biografi[2001-09-04 SBL]
Född i När på Gotland och död i Roma därstädes. Studerade i Uppsala, främst naturvetenskapliga ämnen. Återvände efter avlagd magisterexamen till Gotland och blev senare lektor vid det nyinrättade gymnasiet i Visby. Ingick i kretsen kring Pehr Säve. [jml]
Föremål