• NamnPer Erik Johansson
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1928
Biografi[2001-10-04] NMH 54/1970 utförd 1938 vid 10 års ålder därav fördelseår. [SvPT]
Föremål