• NamnAdolf Vilhelm Edelsvärd
  • Verksamhet/Titelarkitekt
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1824, Död 1919
Biografi[NE] Fortifikationsingenjör/EHg
Föremål