• NameCarl David af Wirsén
  • Activity/Titleauthor
  • Sexmale
  • Nationality/Datesborn 1842, dead 1912
Biography[2001-05-23] Författare och litteraturkritiker, brorsons son till Gustaf Fredrik W. Sin skönlitterära debut gjorde W. med Dikter (1876), som följdes av ytterligare sex volymer traditionellt idyllisk lyrik samt några samlingar religiösa dikter, däribland sommarpsalmen "En vänlig grönskas rika dräkt" (Sv.Ps. 201). En rad av hans äreminnen över bortgångna akademiledamöter finns samlade i Lefnadsteckningar (1901). Sin största men övervägande negativa betydelse kom W. att få som kritiker. Invald i Svenska Akademien 1879 och dess ständige sekreterare från 1884 övade han med sin uttalade konservatism ett olyckligt inflytande, inte minst vid valen av nobelpristagare i litteratur. Som litteraturrecensent i Post- och Inrikes Tidningar från 1880 och i Vårt Land från 1886 kunde han under många år med pondus ge uttryck för en reaktionär och småskuren litteratursyn och därmed motarbeta den framväxande litteraturens utveckling. Ett urval av hans recensioner finns i Kritiker (1901). Källa:NE [EHG]
Work