• NameJohan August Gripenstedt
  • Activity/Titlefriherre
  • Sexmale
  • Nationality/Datesborn 1813, dead 1874
BiographyPolitiker, godsägare. G. började sin bana som artilleriofficer, debuterade som politiker på riddarhuset under riksdagen 1840-41 och knöts genom sitt giftermål 1842 till den godsägarliberala kretsen kring C.H. Anckarswärd. Först som förvaltare åt sin svärfar, senare som ägare av bl.a. godset Nynäs i Södermanland drogs han in i en framgångsrik verksamhet som företagare inom spannmålsexport och järnindustri. År 1848 inträdde han i regeringen som konsultativt statsråd, var tf. finansminister 1851 och finansminister 1856-66 samt ledamot av andra kammaren 1867-73.
G. framstår som en av förgrundsgestalterna i sin tids svenska politik. Genom praktisk företagarerfarenhet och studier av bl.a. den franske nationalekonomen Frédéric Bastiat blev G. en övertygad, om än aldrig doktrinär frihandelsvän. Genom handelstraktater med Frankrike, Tyska tullföreningen och Preussen 1865 bidrog han till avvecklingen av för exporten hämmande tullar och andra handelshinder. Hans optimistiska framställning av landets ekonomiska läge ("blomstermålningarna") vid riksdagen 1857 underlättade beslutet om snabb utbyggnad av ett lånefinansierat stambanenät. Bestämt motsatte sig G. all utrikespolitisk aktivism, som skulle kunna äventyra Sveriges materiella förkovran, och han medverkade på Ulriksdalskonferensen 1863 till att Sverige inte slöt upp på Danmarks sida i konflikten med Preussen-Österrike om Slesvig. [NE]
Work