• NamnOkänd norsk, Verksam under andra hälften av 1800-talet
  • Nationalitet/ Levnadsårnorsk, Verksam under andra hälften av 1800-talet
Föremål