• NamnFolke Zettervall
  • Verksamhet/Titelarkitekt
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1862, Död 1955
Biografi[2002-06-17] Arkitekt, chefsarkitekt vid Järnvägsstyrelsen (nuvarande SJ) 1895-1930. Zettervall utförde ett stort antal karaktärsfulla stationshus, bland dem Kumla och Krylbo (båda 1900). Anmärkningsvärda är de stora i limträkonstruktion utförda hallarna för centralstationerna i Malmö (1924), Stockholm (1927) och Göteborg (1930). Bland hans övriga verk märks bl.a. tingshuset i Sollefteå (1906). Zettervall skapade med enkla medel en arkitektur med uttrycksfulla former, gärna med materialverkan i tegel och trä. Källa: NE [EHG]
Föremål
    •  
    • Resultat 29