• NamnSlöjdföreningens skola, Göteborg, Sverige
Föremål