• NamnRydahls Boktryckeri, Stockholm, Sverige
Föremål