• NamnH. Wallin
  • Nationalitet/ LevnadsårVerksam 1861
Föremål