• NamnStellan Stål Boktryckeri AB, Stockholm, Sverige
Föremål