• NameJohan Gustaf Hallman
  • Activity/Titlelivmedikus
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1726-06-24, dead 1797-03-17
  • PlacesPlace of death: Stockholm, Sweden
Biography[2002-01-15]
Studerade i Uppsala och disputerade 1745 under Linné på en avhandling i botanik. Efter fem års studier i utlandet återvände han till Stockholm och öppnade läkarpraktik. Driven av ett socialt patos verkade han främst bland de fattiga, för vilket han fick erkännande först senare, och erhöll ekonomiskt stöd från kungen 1775 och framåt. Han avled i gallfeber efter nio dagars sjukdom. Källa: SBL. [jml]
Work