• NamnKungl. Vetenskapsakademien, Stockholm, Sverige
Föremål