• NamnEsselte AB, Solna, Sverige
  • Nationalitet/ Levnadsårgrundat år 1913
BiografiEsselte, Stockholm, kontorsvarukoncern; moderbolag är Esselte AB. Esselte grundades 1913 som AB Sveriges Litografiska Tryckerier (SLT), ett holdingbolag för företag inom tryckeribranschen. Företaget utvecklades till en av Sveriges stora leverantörer av tryckalster. Esselte har varit verksamt inom pappersframställning (bl.a. Örebro Pappersbruk 1944–74), transportemballage (Esselte Well, avyttrat 1988) och konsumentförpackningar (Esselte Pac, avyttrat 1984).

Den grafiska verksamheten samt förlagsrörelsen såldes under åren fram till 1990. Verksamheten har alltmer inriktats på varor och tjänster för kontor. Omfattande internationella företagsköp har genomförts, bl.a. 1975 det brittiska Bensons (förvaringshjälpmedel) samt 1976–77 USA-företagen Oxford Pendaflex (hängmappssystem), Dymo Industries (märksystem) och 1998 den tyska kontorsvarutillverkaren Leitz.

År 1992 utdelades dotterbolaget Scribona AB till Esseltes aktieägare. År 2002 förvärvades Esselte av riskkapitalföretaget J.W. Childs Equity Partners (J.W. Childs), och aktierna avregistrerades från börsen
Föremål
    •  
    • Resultat 113