• NamnCreccoli
  • Verksamhet/Titelarkitekt
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsåritaliensk, Verksam under första hälften av 1700-talet
Föremål