http://nationalmuseumse.iiifhosting.com/iiif/56076a84cd49129fddd252edb46c47cbf7e52fba6b1fc6ed29d31c8971c028f4/
The Harrowing of Hell ("Anastasis")
 • The Harrowing of Hell ("Anastasis")

  TitleThe Harrowing of Hell ("Anastasis")
 • Technique/ MaterialTempera on wood
 • DimensionsDimensions: (h x b) 81 x 56 cm
  Frame: (h x b x dj) 86 x 56 x 9 cm
 • DatingMade the beginning of 1400s
 • Artist/Maker Artist: Unknown Russian
 • CategoryPaintings, Icons
 • Inventory No.NMI 296
 • AcquisitionPurchase 1965
 • Description
  Artist/Maker
  Images and media

  Beskrivning i utst. kat. Den ryska ikonen 1000 år, Nationalmuseum, Stockholm, 1989, kat.nr. 8:


  Kristi uppståndelse. Den traditionella ortodoxa bilden för påsken visar inte, som man från västliga utgångspunkter skulle vänta sig, Kristus som står upp ur graven, utan istället hans besök i underjorden, Kristus "nederstigen till dödsriket". Motivet återgår främst på det apokryfiska Nikodemusevangeliet men omnämns även i de kanoniska evangelierna.
  Kristi ljusa gestalt avtecknar sig klart mot den svarta avgrunden. Han står på dödsrikets krossade portar, bär korset, segertecknet, och räcker sin hand för att befria den knäböjande Adam, medan Eva vördnadsfullt, med övertäckta händer, väntar i bakgrunden. På motsatta sidan står två krönta gestalter, de gammaltestamentliga kungarna David och Salomo, samt Johannes döparen.
  Påsken intar en särställning i ortodox tradition. Den är, för att citera kyrkofadern Gregorios av Nazianz, "festernas fest och triumfernas triumf".
  Påsknattsgudtjänsten är likaledes hela kyrkoårets höjdpunkt.
  Påskbilden återges ofta i centrum på ikoner ägnade kyrkans fester, där denna scen är omgiven av mindre framställningar av de övriga festdagarna.
  Monumentaliteten i teckningen av de enskilda figurerna liksom i kompositionen i stort kan hänga samman med att ikonen ingått i ikonostasens festrad och alltså enbart kunde betraktas på avstånd.
  Pskov, ett betydelsefullt religiöst centrum, utvecklade trots närheten till Novgorod ett ikonmåleri med speciella kännetecken. Till dessa hör i detta fall de expressiva ansiktsuttrycken samt den karmosinröda färgen.