http://nationalmuseumse.iiifhosting.com/iiif/b5fa9258766cb758849a5c82f845250cf92984a4dd754ddb57f801fc87fb9b7c/
The Miracle of St. George and the Dragon
 • The Miracle of St. George and the Dragon

  TitleThe Miracle of St. George and the Dragon
 • Technique/ MaterialTempera on wood (lime)
 • DimensionsDimensions: (h x b) 94 x 65 cm
  Frame: (h x b x dj) 98 x 65 x 14 cm
 • DatingMade c. 1525 - 1550
 • Artist/Maker Artist: Unknown Russian
 • CategoryPaintings, Icons
 • Inventory No.NMI 191
 • AcquisitionGift 1933 Olof Aschberg
 • Description
  Artist/Maker
  Images and media

  Beskrivning i utst. kat. Den ryska ikonen 1000 år, Nationalmuseum, Stockholm, 1989, kat.nr. 12:

  Den helige Georg. Den helige Georg Drakdödaren, eller Stormartyren Georg Segerbäraren, som han också kallas i dessa sammanhang, är ett av de populäraste helgonen i både öst- och västkyrkan.
  Oftast skildras episoden med drakdödandet mycket detaljrikt, med kungadottern ledande draken och kungaparet betraktande skådespelet från stottsterassen. Här koncentreras skildringen dock helt på själva tvekampen, som emellertid inte inrymmer något egentligt inslag av dramatik - utgången är helt given. Kampen har snarast förvandlats till en rituell, rytmisk dans eller en kultisk lek. Jämför med den dramatiska intensiteten i t.ex. Bernt Notkes bekanta träskulptur från 1489 i Stockholms Storkyrka.
  De graciösa rörelserna, fördelningen av formerna över ytan, den sammanhållande diagonalkompositionen, den säkra teckningen, färgsammansättningen, allt ger här intryck av mognad och kunnande. På museets konserveringsateljé avlägsnades på 1960-talet sentida övermålningar, främst en kompakt mörkgrön fondfärg (jfr färgplansch XLVI i H. Kjellin Ryska ikoner i svensk och norsk ägo, 1956, där ikonen återgivits i sin tidigare skepnad), vilket återgav ikonen något av dess lätthet och elegans. Skoltillhörighet oklar.