http://nationalmuseumse.iiifhosting.com/iiif/f85edda50286668c7e51247182f6ede5e6506c3e24aff81c3881abb9423c021/
Iluminerad psaltare
 • TitleIluminerad psaltare
 • Technique/ MaterialParchment
 • DimensionsDimensions: (h x b) 18 x 13,5 cm
  Dimensions: (h x b) 96 x 70 cm
 • DatingMade ca 1240
 • Artist/Maker Artist: William de Brailes, English, active during 1200-talet. Workshop of
 • CategoryPaintings, Illuminated manuscripts
 • Geographical originEngland
 • Inventory No.NMB 2010
 • AcquisitionPurchase 1971 funded by Hjalmar and Anna Wicanders fund and the Friends of Nationalmuseum
 • Description
  Artist/Maker
  Images and media

  Beskrivning i inventariet: Från det cisterciensiska nunneklostret Tarrant Keynston eller Kaines, nära Blandford, Dorset, England. Manuskriptet rymmer i sitt nuvarande skick 159 blad, till vilka i modern tid tillfogats flera försättsblad med kommentarer av Sydney Cockerell, en modern Beatussida av Graily Hewitt mellan kalendern och psaltaren samt på slutet fotografier belysande andra verk av William de Brailes. Band i vitt blindpressat svinläder av Katharine Adams. Texten rymmer kalender, Psaltaren, Höga Visan, Athanasianska trosbekännelsen (f. 143 b), litania och böner.
  Fol. 1 utgöres av ett gammalt försättsblad med en text från 1300-talet med beskedet att detta psalterium skall återlämnas till ett kapell (chantry) i det cistercienska klostret Tarrant Keyston (eller Kaines) efter priorinnan Edit Corfs död. I kalendern markeras magister John Corfs död, som finns omnämnd 1346-1382.
  Fol. 2-159 är samtliga överrikt dekorerade med överstycken och bas-de-page i formen av s.k. fireworks som vanligen utgår från ett djurs eller en fantasifigurs käftar. Kalendern (Fol. 2-7) är försedd med månadsbilder och tillhörande djurbilder ur djurkretsen; månadsbilden för december dock utriven.
  Psaltartexten har följande initialminiatyrer: Salomos dom (fol. 28 v.- Dominus illuminatio), Man som pekar på sin tunga (fol. 42- Dixi custodiam), Doeg dräpande präster (fol. 53 v. –Wuid gloriaris), Man som tar sitt liv (fol. 54- Dixit insipiens), Jonas och valfisken (fol. 66-Salvum me fac), Jakobs kamp med ängeln (fol. 81 v.- Exultate deo), Ängeln och herdarna på marken (fol. 95 v.-Cantate domino) samt den av William de Brailes utförda Treenigheten (fol. 111- Dixit dominus). Tekniskt skiljer sig denna sistnämnda miniatyr från de övriga bl.a. genom ansiktenas modellering i brunt- regeln är annars: vita ansikten med röda fläckar på kinderna. Handskriften rymmer även 21 i marginalen insatta vapensköldar- frånsett Jerusalems (fol. 37) rör det sig tydligen genomgående om engelska vapen.

  Proveniens: På 1300-talet tilhörde m:t priorinnan Edith Corf vid cisternienserklostret Tarrant Keynston eller Kaines, nära Blandford, Dorset. Före 1909 tillhörde det en Mr. Whitaker i Hastings, som sålde det på Sotheby 10/12 1909: 395 till Sir Sydney Cockerell, som 1957 (?) sålde det till Major J.R. Abbey. Vid försäljningen av dennes biblioteks sjunde parti (Sotheby 1/12 1970:2867) inköptes det av Mr. Kraus, New York.
  [slut]