http://nationalmuseumse.iiifhosting.com/iiif/8576f326105d54855a4a9e855754707d1cab94b901a483de84f068b68958806b/
Hans Blix (f. 1928), diplomat, docent i folkrätt, utrikesminister, generalsekreterare för IAEA, ordförande för UNMOVIC (FN:s vapeninspektion i Irak), ordförande för Weapons of Mass Destruction Commission
 • Hans Blix (f. 1928), diplomat, docent i folkrätt, utrikesminister, generalsekreterare för IAEA, ordförande för UNMOVIC (FN:s vapeninspektion i Irak), ordförande för Weapons of Mass Destruction Commission

  TitleHans Blix (f. 1928), diplomat, docent i folkrätt, utrikesminister, generalsekreterare för IAEA, ordförande för UNMOVIC (FN:s vapeninspektion i Irak), ordförande för Weapons of Mass Destruction Commission
 • Technique/ MaterialBronze
 • DimensionsDimensions: (h x b x dj) 46 x 25 x 32 cm
 • DatingMade 1880s
 • Artist/Maker Artist: Peter Linde, Swedish, born 1946
 • Depicted PersonSwedish, born 1928-06-28
 • CategorySculpture
 • ClassificationSkulptur
 • Inventory No.NMGrh 4911
 • AcquisitionDonated 2013 by Gripsholmsföreningen av år 1938 (Axel Hirsch Fund)
 • Description
  Artist/Maker
  Images and media
  Copyright

  Årets hedersporträtt 2013:
  Årets hedersmodell är inte bara berömd i Sverige, utan är även ett välkänt namn i världen – Hans Martin Blix – född 1928 i universitetsstaden Uppsala. Inte oväntat kommer han också från en lärdomsfamilj med rötter i Jämtland, både far och farfar var professorer i medicin. Själv valde han en annan karriär, som folkrättssakkunnig på UD. Det tog honom till posten som utrikesminister i Ola Ullstens regering mellan 1978-79.

  Hans fortsatta gärning har varit i den internationella politiska hetluften, under lång tid som generalsekreterare för Internationella atomenergiorganet (IAEA) 1981-1997 samt fortsättningsvis för FN. Diskussioner med Sovjetunionen om säkrare kärnkraft efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 var bara en början. År 1991 gjorde Blix och Rolf Ekéus, ordföranden i FN:s specialkommission för Iraks nedrustning, ett besök i landet för överläggningar med Saddam Hussein om att tillåta FN-kommissionen UNSCOM att inspektera landets vapentillgångar. Sedan Hans Blix lämnat sysslan som generalsekreterare för IAEA utnämndes han i januari 2000 till ordförande för FN:s inspektionskommission UNMOVIC, som under 2000 började efterforskningar om de massförstörelsevapen som stormakterna USA och Storbritannien påstod att Irak hade. Blix och FN:s vapeninspektörer fann inga under sina inspektioner hösten 2002 till vintern 2003. Vad som sedan hände är välkänt och efterdyningarna är tydliga än i dag.

  Hans Blix, som framgångsrikt hävdade sin egen integritet och roll som opartisk bedömare, utsedd av FN, blev bara tillfälligt överkörd av stormakterna. Han har i dag fått full upprättelse för den kritik som riktades mot hans arbete. Sin egen syn gav han uttryck för i boken Avväpna Irak (2004). Själv kunde Blix också rikta en välgrundad kritik mot Bush i FN i juni 2006 när Blixkommissionens slutrapport Weapons of Terror lades fram. Han betonade då att USA agerat i strid mot FN-stadgan genom anfallet på Irak.

  Hans Blix har vunnit allmän erkänsla för sina stora insatser. Han är hedersdoktor både vid Göteborgs universitet och vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. År 2004 förärades han den ovanliga Serafimermedaljen av H.M. Konungen. Till detta kan han nu lägga hedersporträttet i brons på Gripsholms slott.

  Skulptören Peter Linde (född 1946) var länge mannen som gick mot strömmen. Han har alltid varit trogen konstens egen figurativa tradition, även under den tid då vare sig klassicism eller realism har uppskattats. För Peter Linde handlar detta inte om stil utan om något djupt existentiellt hos varje människa. Han menar att igenkännandet är djupt rotat hos varje individ och är grunden för all varseblivning, så även för estetisk njutning. Hos gemene man kan detta ibland uttryckas på ett enklare sätt – ”man måste ju kunna se vad det föreställer”. Lindes vardagsnära realism känns dock aldrig trivial utan formar sig ofta till en elegant balansakt. Han har aldrig odlat den moderna konstnärsmyten med dess ständiga krav på originalitet, därtill är Peter Linde alldeles för anspråkslös, ja närmast försynt. I stället citerar han gärna de gamla mästarna som om de var nära vänner – Michelangelo och Sergel.

  Peter Linde kan själv se tillbaka på en mer än 40-årig verksamhet som skulptör. Redan under tidigt 1970-tal, i samband med elevtiden på Konsthögskolan, fick han göra Gustaf VI Adolfs porträtt (Stockholms stadion). Sedan dess har det blivit många figurer och karaktärer. Överhuvudtaget har den mänskliga kroppen varit i centrum. Många har säkert sett verk av honom utan att kanske förknippa dem med namnet Peter Linde såsom Hjalmar Söderberg i Humlegården framför Kungliga Biblioteket (2010) eller Ingemar ”Ingo” Johansson utanför Ullevi i Göteborg (2011). Nu har han förevigat Hans Blix i brons. Det är ett annorlunda porträtt där denne världskändis ser minst av allt officiell ut. Här finns vare sig slips eller kostym. Man anar inte att Hans Blix med sin vänliga uppsyn, en intellektuell klädd i mjuk ylletröja, en gång har stått öga mot öga med en ökänd diktator som Saddam Hussein. Det är därför ett ovanligt porträtt och ett paradoxalt porträtt i den mening att det uppriktigt fångar den privata bilden av en bildad och älskvärd man, så fjärran den storpolitiska hetluft där han tidigare verkat.