• NamnJohan Thomas Lundbye
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårdansk, Född 1818, Död 1848
Föremål
Fra Tisvilde-Egnen
Studie av en död svala
Konstnären Lorenz Frølich, förmodat porträtt
Porträtt av hovjägmästare Theodor Emil Neergard
En man betraktar en kvinna och två barn vid Arresøen
Porträtt av ung man med stirrande blick
Landskapsstudie
Betande röd kviga, studie
Studie av en ko
En själländsk bondflicka vattnar korna
Justitierådet Emanuel Bonnevie (1763-1846)
Helena tystar sin bror till sömns (Helena Nyblom, f. Roed)
Kustlandskap
Herde med oxar
Stående häger
Cerberus
Hundstudier
Odin. Ett av 12 blad ur "Mindeblade om Den nordiske Höitid den 13 januar 1845"