• NamnMina Carlson-Bredberg
  • Könkvinna
  • Namnvarianternamn som ogift: Wilhelmina Bredberg
    egentligt namn: Wilhelmina Carlson-Bredberg
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1857, Död 1943
Biografi[2002-04-05] Carlson-Bredberg började som elev hos Kerstin Cardon (1843-1924) och Amanda Sidwall (1844-92) i Stockholm och fortsatte studierna i Paris 1883-90. Hon företog resor till många länder och knöt bl.a. varaktiga förbindelser inom den brittiska Arts and Crafts-rörelsen. Carlson-Bredbergs produktion omfattar främst porträtt. Under 1890-talet utvecklades hennes av impressionisterna influerade realism mot en ljusare och friare expressionistisk stil, starkast uttryckt i vardagliga barnskildringar.Källa: NE [EHG]
Föremål
    •  
    • Resultat 23