• NamnChristian Eriksson
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1858, Död 1935
Biografi(NE 2001-05-09)
Christian Eriksson. Skulptör och konsthantverkare. Föräldrahem i Taserud utanför Arvika. Utbildade sig till möbelsnickare i faderns verkstad. År 1875 åkte han till Stockholm för att utbilda sig till ornamentbildhuggare, och fortsatte senare till Hamburg. Kom till Paris 1883 där han studerade vid École des Beaux-Arts för Alexandre Falguière, salongsskulptör på modet. Blev medhjälpare till Per Hasselberg.

Vid mitten av 1890-talet uppförde han i Taserud sin gård Oppstuhage (nu Christian Eriksson-museum) men bodde från 1898 mest i Stockholm. År 1894 färdigställde han den stora Linnéreliefen i marmor (Nationalmuseum), och 1897 göts för Nationalmuseums portik bronsen Konstforskning. Åren 1903-07 utförde han för Dramatens fasad marmorrelieferna Dionysoståg och Commedia dell'arte, och 1916 restes Bågspännaren (Engelbrektsmonumentet) på Kornhamnstorg. Jämsides med monumentaluppdragen tillkom småskulpturer som den graciösa Dansa på tå (i trä 1902) och den slutet monumentala Sittande lapp (i trä 1903). Bland hans senare offentliga uppdrag kan nämnas Jakt, rest i Helsingborg 1920, Karl IX i Karlstad (1908-26), S:t Göran och draken på Stockholms stadshus (1923) och Engelbrekt i Stadshusträdgården (1932).
Föremål
Skulptur, gröglaserat, rund sockel, snäckformat
Bronsvas "Tjusning"
Bildhuggaren Robert Stigell
Karmstol. Konstnärsförbundets presidentstol
Strömbrytare
Carl von Linné
Smeden
Författaren Johan Thuuri
Bågspännaren
Disponenten Hjalmar Lundbohm (1924)
Fridtjuv Berg (1851-1916), statsråd, gift med Vilhelmina Kåberg
Nathan Söderblom (1866-1931), ärkebiskop
Plakett
Flicka från Bretagne
Konstforskning
Kärvbinderska
Barnet ("Elof") (1901)
Sameförfattaren Johan Thuuri 1911
Lappdrängen
Bankdir. J. H. Palme
Skogsrå
Engelbrekt (1927)    (skiss till statyn vid Stockholms stadshus)
Bågspännaren Skiss i brons till statyn på Kornhamnstorg i Stockholm
Barnet ("Elof")
Målaren Ernst Josephson.
    •  
    • Resultat 35