• NamnKarl Romin
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1858, Död 1922
Biografi[2001-10-22 enl reg kort] Romin Karl, svensk 1858-1922 [RMR]
Föremål