• NameCarl Gustaf Fehrman
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1746, dead 1798-12-24
  • PlacesPlace of birth: Stockholm, Sweden
    Place of death: Stockholm, Sweden
Biography[2002-01-10]
Carl Gustav Fehrman. Medaljgravör. Döpt 16 april. Hade tidigt sin far, Daniel F., som lärare i medaljkonst. Utbildades senare hos L'Archevêque (1759-64) och vid Ritareakademin i Stockholm. Sedan fadern 1764 drabbats av ett slaganfall, tog sonen över dennes arbete fram till 1774. Senare följde stipendievistelser i Frankrike och Italien där han bland annat umgicks med Sergel och Masreliez. Källa: SBL [jml]
Work
Medaljförslag. Furste omgiven av allegoriska figurer. Se NMH A 68/1974
Medaljförslag. Gustav III död 1792
Medaljförslag
Medaljförslag. Furste omgiven av allegoriska figurer
Medaljförslag. Svenska Akademiens belöningsmedalj
Medaljförslag. Kvinna med två barn i knäet, ängel med ymnighetshorn
Medaljförslag. Segergudinnan med en lagerkrans i varje hand
Medaljförslag. Gammal man, Tiden, och ung kvinna
Medaljförslag. Flygande örn. Skisser
Skisser till medaljong
Medaljongförslag. Små fartygsstävar, rostra
Medaljongförslag. Fartygsstävar, rostra. Fyra förslag
Medaljförslag. Fartygsstävar, rostra, slaget vid Action
Medaljförslag
Liten medaljong med segelbåt
Två små medaljonger. Segergudinnan och en segelbåt
Medaljförslag
Medaljförslag
Medaljförslag
The matematician Per Wilhelm Wargentin
Baron Patrik Alströmer
Crown Prince Gustav (III)
Vitterhetsakademiens medalj
Titelvinjett för Svenska Akademiens tryckta försök i skaldekonsten
Titelvinjett för Svenska Akademiens tryckta försök i vältalighet
    •  
    • of 35