• NameArvid von Karlsteen
 • Activity/Titleporträttminiatyrmålare, mynt- och medaljgravör
 • Sexmale
 • Variant namesstavningsvariant: Arvid Karlstén
  stavningsvariant: Arvid Karlsten
  stavningsvariant: Arvid Jonasson
 • Nationality/DatesSwedish, born 1647-03-16, dead 1718-05-03
 • PlacesPlace of birth: Karlskoga, Sweden
  Place of death: Stockholm, Sweden
Biography(2001-08-10)
Arvid von Karlsteen. Medalj- och myntgravör. Fick sin utbildning hos bland andra John Roettier i London, blev 1674 medaljsnidare hos Karl XI, av vilken han utförde ca 40 porträtt. Till hans bästa verk hör den kärva bilden av Johannes Schefferus 1679. Karlsteen, som var Sveriges förste infödde medaljkonstnär, var gravör vid Myntet från 1681. Han har graverat ett mycket stort antal medaljer och de flesta av periodens mynt. Därtill kommer vaxpousseringar och miniatyrer. Under de sista åren av sin levnad nedsattes hans syn, vilket tydligt framgår av den konstnärliga kvaliteten av markmynten 1711-17. Källa: NE. [jml]Work