• NameCarl Wilhelmson
  • Activity/Titleprofessor
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1866, dead 1928
Biography[NE/2001-09-03] W. utbildades först till litograf, men började senare studera måleri vid Valand. Åren 1890-96 vistades han i Frankrike, där han tog vissa intryck av neoimpressionismen. År 1897 tillträdde han som lärare vid Valand. Från 1912 hade W. egen målarskola i Stockholm, och från 1925 var han lärare vid Konsthögskolan. Han hämtade sina motiv främst från hembygden i Fiskebäckskil i Bohuslän och är en av den svenska konstens mest framstående folklivsskildrare. Under 1890-talet dominerades hans konst av interiörmåleri, men från slutet av decenniet övergick han alltmer till utomhusscener i stort format med ljus kolorit och tunn färgverkan, t.ex. Fiskarkvinnor på väg från kyrkan (1899, Nationalmuseum). På berget (1905, Göteborgs konstmuseum) och Kyrkfolk i båt (1909, Nationalmuseum) hör till hans karakteristiska verk. [EHg]
Work