• NamePer Wickenberg
  • Sexmale
  • Variant namesfullständigt namn: Petter Gabriel (Per) Wickenberg
  • Nationality/DatesSwedish, born 1812, dead 1846
Biography[2001-06-19] I konverterad infromation från Dataflex och Artsystems stavades förnamnet både Per och Pehr. Behandlades i Referensgruppen 2000-12-07, lista 4. Föredragen stavning Per. [kaw]

[2002-05-23] Konstnär, elev vid Konstakademien 1831-36, från 1837 verksam i Frankrike. Efter att i ungdomen ha ägnat sig åt romantiskt historiemåleri övergick Wickenberg till att måla landskap där inspirationen hämtats från nederländskt 1600-talsmåleri. Han vann framgång i Paris med vinterlandskap befolkade av frusna människor. I bilder av anspråkslösa interiörer, ofta med barn, framstår Wickenberg som en realismens föregångare. Källa: NE [EHG]
Work