• NameEgron Lundgren
  • Sexmale
  • Variant namesfullständigt namn: Egron Sellif Lundgren
  • Nationality/DatesSwedish, born 1815, dead 1875
Biography[2002-06-04] Konstnär och författare. Lundgren följde under en tid Konstakademiens undervisning. År 1839 begav han sig till Paris och inledde därmed en karriär som "resande konstnär". Han uppehöll sig i Italien, Spanien och slutligen England; därifrån företog han resor till Indien och Egypten. Lundgren anslöt till det avancerade engelska akvarellmåleriet och invaldes i Old Watercolour Society i London. Han var särskilt intresserad av dans och teater och skildrade bl.a. en rad Shakespeare-uppsättningar. Till höjdpunkterna i hans verk hör det färgstarka materialet från Indienresan, ett reportage i skissens form av upproret mot kolonialmakten 1857-58. Upplevelserna i Italien, Spanien och Indien utgör också stoff för En målares anteckningar (1-3, 1870-73). Ett urval av Lundgrens brev och dagboksanteckningar publicerades 1905 av Georg Nordensvan. Källa: NE [EHG]
Work