• NameBengt Nordenberg
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1822, dead 1902
Biography[2002-05-30] Konstnär, huvudsakligen verksam i Blekinge och från 1870 i Düsseldorf. Efter utbildning vid Konstakademien studerade Nordenberg i Düsseldorf och för Couture i Paris. Under 1840- och 50-talen företog han också betydelsefulla studieresor, bl.a. till Dalarna 1852 och till Rom 1858-59. Nordenberg räknas till düsseldorfmålarna och är en av de främsta svenska folklivsskildrarna. Han visar i sitt konstnärskap och kommentarerna kring detta en etnologisk, dokumenterande ambition, även om genrekaraktären blev mera framträdande i hans senare produktion. Till kännedomen om Nordenbergs måleri bidrog att flera av hans alster reproducerades i Litografiskt Allehanda (1859-65). Nordenberg ville se sig själv som efterföljare till Pehr Hörberg och utförde ett antal kyrkomålningar, däribland altartavlor. Se bild Düsseldorfskolan. Källa: NE [EHG]
Work
Nils Jeppsson in Hörby, member of parliament
Solar Eclipse
The Torn Sheep
Konstnären Pehr Hörberg med palett i predikstolen i Virestad kyrka
On the Way to the Shielings
Tithe Collection in Skåne
A Revivalist Disturbs the Merrymaking
A Värend Wedding
Calle fiskare
Husandakten
Manlig studie
Listerboar