• NameMarcus Larson
  • Sexmale
  • Variant namesstavningsvariant: Marcus Larsson
    fullständigt namn: Marcus Simon Larsson
  • Nationality/DatesSwedish, born 1825, dead 1864
Biography[2001-08-17] Marcus (med c) Larson (med ett s) i enlighet med Målerikatalogen 1995, Svenskt konstnärslexikon samt NE. [LJN]

[2002-07-05] Målare. Efter studier på Konstakademien började Larson tillsammans med akademikamraten Kilian Zoll utföra marinmålningar där Larson stod för havet och fartygen medan Zoll utförde människostaffaget. Larsons intresse för dramatiska havsskildringar fick ökad näring under studier för Achenbach i Düsseldorf 1852-55 och därefter i Paris. För sina kustlandskap använde han ofta fotografier av klippblock och martallar som förlagor till pittoreska detaljer. År 1856 tillkom i Paris ett av svenskt landskapsmåleris huvudnummer, Vattenfall i Småland (Nationalmuseum). De sista hektiska kringflackande åren av sitt liv utförde Larson en rad virtuost dramatiska havsbilder, ofta med brinnande fartyg som motiv. Källa: NE [EHG]
Work