• NameIsak Gustaf Clason
  • Activity/Titleprofessor
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1856, dead 1930
Biography[NE/2001-08-24] professor i arkitektur vid Tekniska högskolan i Stockholm 1890-1904, förste intendent vid Överintendentsämbetet 1904-17 och byggnadsråd i Byggnadsstyrelsen 1918-23
Work