• NameAlf Sjöberg
  • Activity/Titleskådespelare
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1903, dead 1980
Biography[2002-04-08] Skådespelare och regissör. År 1923 togs Sjöberg in vid Dramatens elevskola, och nationalscenen förblev han trogen under hela sin konstnärliga bana. Under senare hälften av 1920-talet spelade han ett stort antal roller, där huvudpersonen i Ernst Tollers "Hoppla vi lever" blev det egentliga genombrottet för honom som skådespelare. År 1930 erbjöds Sjöberg de första regiuppgifterna på Dramaten, sedan han inom amatörteatern uppvisat flera lysande gesällprov. Under 1930-talet utvecklade han en omfattande och mångsidig verksamhet som bl.a. präglades av starka impulser från modernistisk sovjetisk scenkonst. Samtidigt arbetade han på olika fronter för att förverkliga idealen bakom folkteatertanken. Han prövade också med framgång det nya etermediet - radioteatern. En mer personlig stil utvecklade Sjöberg under 1940-talet och framåt, då han fördjupade såväl tolkningen av den dramatiska texten som scenografin. Visuell fantasi utmärker också hans filmer. Den neoexpressionistiska Hets (1944) och Strindbergsadaptationen Fröken Julie (1951), belönad med Guldpalmen vid Cannesfestivalen, väckte internationell uppmärksamhet. Viljan att sceniskt tolka de dolda men ofta aktuella betydelserna i Shakespeares och Strindbergs klassiska texter utvecklade Sjöberg tidigt. Samtidigt var han under hela sin bana mån om att introducera nyskriven internationell dramatik av bl.a. O'Neill, Eliot, García Lorca, Ionesco, Brecht och Gombrowicz. Sjöberg var besatt av tanken att teatern på en gång skulle vara en revolt mot socialt förtryck och en besvärjelse av livet. Källa: NE [EHG]
Work