• NameJohan Henrik Scheffel
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1690, dead 1781
Biography[2002-01-15]
Målare. Föddes i Wismar, utbildades i Berlin och Paris, kom 1723 till Sverige och blev David von Kraffts efterföljare. Hans produktion, närmare 700 porträtt förutom ett mindre antal historiemålningar, omspänner övergången från den karolinska epokens karaktärsfyllda konterfej till rokokons franskinspirerande porträttkonst. Källa: NE. [jml]
Work
Hedvig Elisabeth Wrangel
Anna Margareta von Walcker
Konrad Ribbing af Zernava, 1671-1736
Peter Gotthard von Kochen, 1685-1764
Johan Jacob Hammarfelt, 1692-1757
Malcolm Sinclair, 1690-1739
Karl Gustav von Redeken, 1697-1753
Malcolm Sinclair, 1690-1739
Arvid Knutsson Posse, 1689-1754
Johan Kasper Berch, 1688-1761
Sven Ridderstråle, 1682-1752
Karl Gustav Sparre, 1698-1733
Gustaf Wilhelm von Köhler, 1690-1739, friherre
Göran Klasson Fleming, 1691-1756
Knut Posse, 1697-1731
Abraham Leijonhufvud, 1698-1756
Jakob Cronhielm, !697-1786
Erik Magnus Ulfsparre af Broxvik, 1701-65
Johan Gabriel Lagerhjelm, 1677-1741
Gustaf Abraham Piper, 1692-1761
Per Sölfverberg, 1694-1732
Gustaf Leijonhufvud, 1701-1794
Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, 1719-93
Casper Erik Rosenacker, 1698-1753
Carl Filip Sack, 1726-97
    •  
    • of 96