• NameWilly Gordon
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1918, dead 2003
BiographySvenska Dagbladet 2003-08-10

Willy Gordon

Willy Gordon har som tidigare
meddelats avlidit 85 år gammal.

Det stormade ofta om skulptören
Willy Gordon. Han undvek inte
det kontroversiella, han vågade
framföra sin åsikt, fann det angeläget
att konstverk skulle påverka
många människor, inte inneslutas
för ett fåtal invigda.
Denna livshållning rev upp
stormar och skapade debatter.
Willy lämnade få oberörda. Han
älskade denna skapande roll. På
det sättet blev han en av nutidskonstens
främsta folkbildare i
vårt land.

Gordons konsekventa attityd till
konstens roll i samhället gällde
inte enbart hans egna verk. Under
den offentligfinansierade
konstens storhetstid i Stockholm
tillhörde han kommunens
inköpsnämnd Knap och samarbetade
nära men Knaps verkställande
ledamot, stadsträdgårdsmästare
Holger Blom. Det
är under denna period Stockholm
lägger grunden för en, även internationellt
bedömd, enastående
konstsamling av hög kvalitet.
Även i den rollen vågade han utmana.
Hans konstnärliga kompetens
och skicklighet som skulptör blir
extra tydlig inom två ämnessfärer:
det judiska kultur- och historiearvet
och i samverkan med
konstförstående från vetenskapen.
Vid synagogan i Stockholm
finns hans främsta verk, Flykten
med toran och i Lidingö centrum
ett stort och gripande porträtt av
den modige Raoul Wallenberg i
Budapest. Det judiska folkets
bittra öde och gripande nutidshistoria
ges en för alla fattbar
form. Här blottlägger Gordon, indirekt,
sin egen livshistoria med
verk mitt ibland oss, mitt i dagens
samhälle. Det är modigt och utmanande.

Samverkan med vetenskapen har
lett till abstrakta konstverk med
en direkt kraft av ovanligt slag.
Ett kan ses i Karolinska sjukhuset
entré, den andra utanför LKAB:s
forna huvudkontor i Stockholm -
hörnet Sturegatan/Karlavägen.
Med abstrakta former för oss
Gordon in i nya världar.
Gordon var alltså mångsidig
och produktiv. Han är representerad
i hela landet, från LKAB i
Kiruna till uppväxtstaden Malmö
och i Stockholm utmanande nog i
förortscentra som Fruängen och
Farsta.
Willy Gordon har tystnat verbalt,
tragiskt nog - han var en av
Stockholms stora konversatörer.
Men han fortsätter att påverka,
utmana, beröra - stormarna mojnar
inte.
Göran Holmberg
Fd förbundsdirektör i
Konstfrämjandets riksförbund.
Work