• NameErik Dahlbergh
 • Activity/Titlecount
 • Sexmale
 • Variant namestidigare namn: Erik Jönsson
 • Nationality/DatesSwedish, born 1625-10-10, dead 1703-01-16
 • PlacesPlace of birth: Stockholm, Sweden
  Place of death: Stockholm, Sweden
BiographyErik Dahlbergh (före adlandet 1660 Jönsson). Greve, militär, tecknare, arkitekt och ämbetsman. Hans uppväxtvillkor var knappa, och han fick bara en enkel utbildning. Efter att först ha gjort tjänst som skrivare deltog han under trettioåriga krigets två sista år som fortifikationsofficer. Förra hälften av 1650-talet ägnade han främst åt resor och studier.
Under sina år i Tyskland, Frankrike och Italien på 1650-talet erhöll Dahlberg efter hand, genom tjänstgöring och studier, gedigna kunskaper inom arkitektur, befästningskonst och teckning. Dahbergh var sin tids kanske mest välutbildade svenske arkitekt. Han blev med tiden även en framstående kartograf. Hans förmåga att teckna framgår av illustrationerna till en samtida historik om Karl X Gustav. Mest känd som tecknare är han dock genom sitt oförtröttliga arbete under fyra årtionden med verket "Suecia antiqua et hodierna".
Erik Dahlbergh gavs 1661 privilegium och ensamrätt att utge det topografiska planschverket "Suecia antiqua et hodierna". Dahlbergh och hans medarbetare utförde under lång tid ett stort antal skisser och teckningar av städer, slott och herresäten. Dessa finns idag bevarade på Kungl. biblioteket. Det tidsödande gravyrarbetet avslutades först 1715. Året därpå gavs första upplagan ut, innehållande 353 planscher men utan den planerade texten vilken aldrig har tryckts. Verket har därefter utkommit i flera upplagor, senast 1983. De graverade kopparplåtarna, 416 stycken, förvaras på Nationalmuseum.
Work

There are no records to display

  •  
  • of 152