• NameOtte Sköld
  • Activity/Titleöverintendent
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1894-07-14, dead 1958-11-07
Biography[2002-04-10] Bildkonstnär, professor i målning vid Konsthögskolan 1932-42, dess direktör 1941-50, överintendent och chef för Nationalmuseum från 1950. Sköld var 1914-19 bosatt i Köpenhamn där han influerades av kubismen och futurismen. Åren 1919-28 bodde han i Paris och blev företrädare för den nya sakligheten, bl.a. i figurmyllrande interiörer, utsikter över parisiska hustak och helfigursporträtt. Efter hemkomsten till Sverige öppnade han en konstskola som han drev till 1950. Sköld utförde flera monumentaluppdrag, bl.a. fresken Folkvisan i Göteborgs konserthus (1937) och mosaiken Den goda jorden i Hoppets kapell på Skogskyrkogården i Stockholm (1938). Han var även verksam som scenograf. Hans viktigaste insats som museiman var skapandet av Moderna museet. Farbror till Bo Sköld. Källa: NE [EHG]
Work
Bok. Thorvald E. Solberg: Konungen. Svensk Bokkonst 1933 nr 18
Modell liggande
Bokband. Fredrik Böök: Stridsmän och sångare
Bokband. Fredrik Böök: Svensk vardag
Bokband. Fredrik Böök: Essayer och kritiker
Bok. Erik Jonson: Skärgårdshav
Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Gierows "Färgstället, Dramatiska teatern
Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Påfågel. Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Tabernakel. Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Tabernakel. Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Esbens slott. Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Esbens slott. Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Utkast till scenbilder. Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Hos skogsnuan, 1.a inställningen. Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
Skogen. Gierows "Färgstället", Dramatiska teatern
    •  
    • of 37