• NameGösta Kriland
 • Activity/Titlepainter, author, draughtsman, printmaker, illustratör
 • Sexmale
 • Variant namesfullständigt namn: Gösta Axel Kriland
  tidigare namn: Gösta Andersson
 • Nationality/DatesSwedish, born 1917-06-13, dead 1989-12-11
 • Places: Tallinn, Estland
  Place of birth: Valbo, Sweden
  Place of death: Stockholm, Sweden
BiographyFöräldrar tjänstemannen Axel Andersson och Emma Roos. Gift 1944 med konstnärinnan Gudrun Åhlberg och 1950 med författarinnan Christel Hedström. Började 1926 på Högre konstindustri skolan i Stockholm och utbildade sig till teckningslärare. Reste runt efter examen 1945 i England, Frankrike, Holland och Tjeckoslovakien. Vid sidan av sitt måleri som var av den tidiga surrealistiska typen nära anslutet till Miros linje, ägnade Krilander sig åt bokkonst och illustrationsuppdrag. Blev 1948 medlem i Imaginisterna. Var styrelseledamot i den 1955 bildade Föreningen Svenska tecknare. Krilands måleri präglas av markerande konturer och kraftiga, klara och enhetliga färger. Måleriet saknar i allmänhet figurer men har ofta en organisk karaktär. Som illustratör använder Krilander sig av en klar och tydlig förbindelse med texten. Signaturer: Kri och Kriland.
Work
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Hyrkuskens berättelser"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Hyrkuskens berättelser"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Hyrkuskens berättelser"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Hyrkuskens berättelser"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Kvartetten som sprängdes"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Kvartetten som sprängdes"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Kvartetten som sprängdes"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Rödeorm"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Röde orm"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Röde orm"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Måltidssång"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Måltidssång"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Måltidssång"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Giftas"
Samlartallrik "Svenska Måltider" med citat ur "Giftas"
Samlartallrik "Svenska Måltider" med citat ur "Giftas"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Markurells i Wadköping"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Markurells i Wadköping"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Markurells i Wadköping"
Samlartallrik "Svenska måltider" med citat ur "Markurells i Wadköping"
Tallrik "Mat med namn, Krustad Lucullus" för Konsum

 • Gösta Kriland

 • Gösta Kriland
Bok. August Blanche: Hyrkuskens berättelser
Bok. Lars Wivallius: En tor och kall wåhr
  •  
  • of 26