• NameJohn Färngren
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1884, dead 1962
Work
Bläckhorn
Kniv
  • John Färngren
Gaffel
Sked
  • John Färngren
Ljusplåt
Förslag till the-servis i drifvet silfver
Harriet Bosse, 1872-1961, gift med 1. August Strindberg, 2. Gunnar Wingård 3. Edvin Adolphson
Vas
  • John Färngren