• NameÅke Hodell
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1919, dead 2000
  • PlacesPlace of death: Stockholm, Sweden
Biography(NE 2001-06-21 jml)
Åke Hodell. Författare, bildkonstnär och kompositör, son till Björn H. Åke Hodell var utbildad pilot, och hans debutsamling Flyende pilot (1953) gestaltar en flygares upplevelser. På 1960-talet blev han som bildkonstnär inspirerad av bland annat futurism och dadaism med experiment och provocerande litterära sabotage som sin specialitet. Hans verk tillhör gränsområdet mellan ord och bild och han utnyttjar gärna dokument och pseudodokument. Till hans vid det här laget klassiska arbeten kan räknas Ikaros död, Igevär, General Bussig och Orderbuch, alla från 1960-talets första hälft. Bland hans senare arbeten kan nämnas Maratonpoeten (1981) och Galgenfrist (1997). Gift från 1978 med Ann Smith.
Work