• NameAlfred William Finch
  • Sexmale
  • Nationality/DatesBelgian, born 1854, dead 1930
  • PlacesPlace of birth: Bryssel, Belgien
    Place of death: Helsingfors, Finland
Biography2001-08-10 ändra nationalitet från belgisk till finsk uppgift från nedstående. [kaw]
[Tunander: Illustrerat Antiklexikon] finländsk målare och keramiker av engelsk börd. F:s tidiga keramik ansluter till jugendstilen, den senare präglas av tidlösa former och raffinerade glasyrer. Efter att 1897-1902 ha lett den keramiska verkstaden vid A-B Iris i Borgå var F 1902-30 lärare i keramik vid Centralskolan för konstflit i Helsingfors, i vilken egenskap han fick ett avgörande inflytande på den finländska konstkeramikens utveckling.
Work
Vase with handles
English Landscape
Rosehearty. Stormy Weather