• NameCarl Milles
  • Activity/Titlesculptor
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1875-06-23, dead 1955-09-19
Biography[NE/2001-08-27] Skulptör, även verksam i USA, mest bekant för sina fontäner och andra verk i monumentalformat. Efter snickarlära och studier vid Tekniska skolan i Stockholm kom M. till Paris, där hans tidiga verk präglas av salongsskulpturen. Under intryck av Rodin, hos vilken M. en tid arbetade, utvecklade han en impressionistisk stil, främst i genrefigurer i litet format. Under 1900-talets första år vistades han tidvis i München, där monumentaliteten hos bl.a. skulptören Adolf von Hildebrand (1847-1921) kom att påverka honom. Avgörande för M:s framtid blev deltagandet 1901 i en tävling om ett monument över Sten Sture d.ä. Först 1925, efter komplicerade turer och flera omarbetningar, kom detta på plats strax söder om Uppsala.

Från 1908 var M. och hans hustru Olga bosatta på Millesgården. Från tiden fram till 1913, en period av stilsökande, kan nämnas porträttskulpturer, präglade av psykologisk insikt och materialkänsla, eller stramt formade djurgrupper. Omkring 1913 inleddes en ny fas, karakteriserad av intryck av grekisk-arkaisk skulptur samt av dekorativ förenkling och drastiskt berättande. M:s rika produktion under 1920-talet - 1920-31 var han dessutom professor vid Konsthögskolan - präglas främst av monument med ett starkt personligt formspråk som Rudbeckius (1921-23, Västerås) och Gustav Vasa (1920-25, Nordiska museet, Stockholm) samt av fontäner, där vitalt fabulerande kombineras med arkitektonisk stränghet, dekorativa silhuettlinjer med kompositionellt nyttjade vattenkaskader. M:s första större brunn är Europa och tjuren (1921-26, Halmstad), följd av bl.a. Folkungabrunnen (1924-27, Linköping), Poseidon (1925-30, Göteborg) och Orfeus (1926-36, Stockholm). Betoningen av silhuetten är ett återkommande drag i M:s svävande gestalter, placerade på höga postament, där uttryck för rörelse förenas med ett drag av andlighet, som tydligt framgår i t.ex. Trons fontän (1939-52, Falls Church, Virginia, USA).

Växande framgång i utlandet i kombination med inhemsk kritik ledde till att M. antog ett erbjudande om en professur vid Cranbrook Academy of Art, USA, dit han for 1931. I USA, där han förblev i ca 20 år, utförde han ett flertal större uppdrag, bl.a. fontänen Flodernas möte i Saint Louis, Missouri. I M:s rika produktion finns även skulptural utsmyckning i samarbete med Ferdinand Boberg och Ivar Tengbom liksom ett tiotal medaljer.
Gift från 1905 med Olga M. Bror till Ruth M. [EHg]

Work