• NameCarl Gustaf Vilhelm Carleman
  • Activity/Titlepainter, fotograf
  • Sexmale
  • Variant namestidigare namn: Carl Gustaf Vilhelm Carlsson
  • Nationality/DatesSwedish, born 1821-09-05, dead 1911-08-15
  • PlacesPlace of birth: Malmö, Sweden
    Place of death: Nacka, Sweden
BiographyGift 15 okt. 1865—4 sept. 1888 med Emeli Maria Sofia Carlström, f. 23 apr. 1848, d. 7 juli 1926, dotter till musikern Gustav Carlström.
Biografi
G. hörde till dem, som tidigt med hänförelse mötte den nyuppfunna fotografikonsten och ägnade ett hängivet arbete, åt att söka föra den framåt. Redan under studietiden i Lund och början av sin ämbetsmannabana i Stockholm kom han i livlig kontakt med fotografien. Egna fotografiska experiment började hän 1844. Av största betydelse för hans fotografiska verksamhet var, att han vid sidan av de tekniska intressena även hade starka konstnärliga böjelser. Källa: Svenskt biografiskt lexikon.

Fotograf, konstnär och uppfinnare. Carleman hade tidigt börjat studera den då nya fotografikonsten, och efter studier under 1850-talet i Düsseldorf övertog han Johan Vilhelm Bergströms fotografiateljé i Stockholm. Som porträttör ägnade han också tid åt att söka utveckla fotomekaniska reproduktionsmetoder. Carleman uppfann även rapidblixtpatronen och medverkade till bildandet av Fotografiska Föreningen i Stockholm. Källa: NE
Work
Man i halmhatt
Desideria, f. Desirée Clary, (1777-1860), drottning av Sverige och Norge, på dödsbädden
Fotografi; okänd dam
Johan August Gripenstedt
Johan August Gripenstedt
Fotografi; okänd dam
Carl Anton Wetterbergh (1804-1889)
Christina Nilsson (1843-1921), operasångerska, grevinna
På slagfältet