• NameCarl Magnus af Robson
  • Sexmale
  • Variant namesalternativt namn: Carl Magnus Robsahm
  • Nationality/Datesborn 1776, dead 1840
BiographyBergsråd, tecknare. Före adlandet Robsahm
Källa: Svenskt konstnärslexikon
Work
Wissbo
Västra sidan av Wissbo
Ljusnedals bruk
Utsikt över fjällsträckningen mellan Härjedalen och Norge från Funäsdalsberget