• NameMagnus von Wright
  • Sexmale
  • Nationality/DatesFinnish, born 1805, dead 1868
Biography[2002-06-14] Konstnär liksom bröderna Ferdinand (1822-1906) och Wilhelm (1810-87). Samtliga hade nära kontakter med Sverige och var specialiserade på vetenskapliga illustrationer i en preciös stil som noggrant registrerade taxonomi och färgverkan hos fåglar och fiskar. Magnus och Wilhelm utförde med visst bidrag av Ferdinand illustrationer till verk av zoologerna Carl J. Sundevall och Sven Nilsson. Ferdinand målade djurbilder i en arrangerat dramatisk stil, Magnus utförde även stadsutsikter och herrgårdsinteriörer, stilleben, landskap och porträtt och var även verksam som skriftställare. Den senare bosatte sig 1828 stadigvarande i Sverige och tjänstgjorde 1834-48 vid Vetenskapsakademien som ritare samt blev 1855 inspektör för fiskerierna i Bohuslän. Källa: NE [EHG]
Work
Study of Tornio Church, Viewed from the Vicarage
Knipor
Landscape, Lielax in Finland
Anser Torquatus, prutgås
Åkvagn och byggnader
Två kanoner