• NameJustus Fredrik Weinberg
  • Activity/Titlearchitect, major, painter, draughtsman, printmaker
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1770, dead 1832-01-28
  • PlacesPlace of birth: Göteborg, Sweden
    Place of death: Göteborg, Sweden
Biography[2002-05-30] Major, arkitekt, målare, grafiker och tecknare. Källa: Svenskt konstnärslexikon, Allhem [EHG]

Föräldrar Philip Bernhard W. Och Anna Christina Meister. Gift 1804 med Johanna Maria Sahlsten. Bror till överstelöjtnanten och konstnären Gustaf Wilhelm W. och farbror till löjtnanten, litteratören och konstnären Philip Wilhelm W. Började sin militära karriär 1782 och avancerade snabbt till major (1821) vid Göra artilleriregementet. Började studier på Konstakademien 1786 och lärde sig gravera hos J.F. Martin. Blev arkitekt i Göteborg och hade som lärare C.W. Carlberg. I W. arkitektur finns det inspiration av klassicerande stil och W. har präglat flera av Götreborgs förnämsta gator speciellt efter de stora bränderna i Göteborg 1802 och 1804. W. målade även akvareller med Göteborg och närliggande landskap som motiv.
Work
Trankokeri och sillsalteri i Bohuslän
"Utsigt af Göteborg"
"Utsigt af Göteborg"
"Utsigt af Göteborg"
Wattenfallet vid Elfkarleby