• NameOnofrio Panvinio
  • Activity/Titlekonstnär
  • Sexmale
  • Nationality/DatesItalian, born 1530, dead 1568
  • PlacesPlace of birth: Verona, Italien
    Place of death: Palermo, Italien
Work
Vinjett, rektangulärt titeltextfält och två runda medaljonger i beslagsornamentik omgivna av troféer, text, nr 1
Offerscen framför Jupiters tempel i Rom, text, nr 2
Triumftåg, med bland andra liktorer, magistrater och senatorer, text, nr 3
Triumftåg med vagnar fyllda med troféer och ädla metaller, text, nr 4
Triumftåg med vagnar fyllda med troféer passerar under triumfbåge, text, nr 5
Triumftåg, vagnar med troféer, kärl med mynt samt föremål av ädla metaller, text, nr 6
Triumftåg, med bland annat hornblåsare, oxar ocyh elefanter, text, nr 7
Triumftåg, med elefanter och triumfvagnar passerar under triumfbåge, text, nr 8
Triumftåg, med fångar, soldater, liktorer m. m. text, nr 9
Triumftåg, kejsaren på triumvagnen, text, nr 10
Triufmtåg, med härförare, soldater och legionärer, text, nr 11
Triumftåg, offerscen med de triumferande soldaterna, triumfbåge, text, nr 12