• NameErnst Åkerbladh
  • Nationality/DatesSwedish, born 1890, dead 1969
Biography[2002-02-13]
Källa: Mejl av 2002-02-13 från Eva-Lena Karlsson. [JML]
Work