• NameAlf Åberg
  • Activity/Titlehistoriker
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1916
Biography[2001-11-29]
Historiker, arkivman, verksam vid Krigsarkivet 1943-82, dess chef från 1979, professors namn 1982. Han har i avhandlingen Indelningen av rytteriet i Skåne åren 1658-1700 (1947) och flera andra arbeten behandlat Skånes historia under försvenskningen. Han har även vidgat sitt forskningsfält avsevärt, bland annat till Irlands historia och till emigrationen till USA. Sedan 1950-talet har han varit verksam som medarbetare i Svenska Dagbladet och vid Sveriges Radio. Åberg torde vara en av det senare 1900-talets mest produktiva och i Sverige mest lästa historiker. Källa: NE. [jml]
Work
Bok. Riddarhuset