• NameJeppe Wikström
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1963
Biography[2001-11-28]
Fotograf, författare och bokförläggare. Han började fotografera för tidningar redan vid 14 års ålder och arbetade för flera av Sveriges största tidningar parallellt med gymnasieutbildningen. Han gjorde sin militärtjänstgöring som journalist på tidningen Värnpliktsnytt 1982-83 och startade, efter tre års intensivt resande, 1986 Skärgårdsbild. Denna bildbyrå blev snabbt framgångsrik och 1989 startade han systerföretaget Äventyrsbild. De båda bildbyråerna såldes 1991 till Pressens Bild där Jeppe Wikström blev marknadschef. 1994 kom debutboken Havsskärgård ut och blev en omedelbar succé. Jeppe Wikström lämnade arbetet på Pressens Bild för att på heltid ägna sig åt nästa projekt som 1996 resulterade i utgivningen av boken Staden. 1997 medverkade han som en av fotograferna i barnboken Sara och delfinerna och 1998 kom han ut med Perspektiv på Stockholm, i samarbete med Jan Lundgren. Denna bok sålde i över 20 000 exemplar på två månader. 1994 startade Jeppe Wikström tillsammans med Marika Stolpe Bokförlaget Max Ström, där han fortfarande är verksam som förläggare. Källa: http://www.maxstrom.se/perspektiv_forfattarna.html. [jml]
Work