• NameG. Pabst
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, active during andra hälften av 1800-talet
Biography[Allhem, Svenskt konstnärslexikon/2001-11-05] Grafiker, tecknare och akvarellmålare, verksam i Sverige under 1800-talets senare hälft. P. har med stor noggrannhet och avsevärd skicklighet utfört litografier bl. a. till bokverket "Sveriges indusriella etablissementer" (1870-79) samt teckningar till "Ny illustrerad tidning". Han var troligen av utländsk extraktion och torde ha fört en ambulerande tillvaro. Representerad med en handteckning i Nationalmuseum [EHg]
Work